Головна

«Журнал соціальної та практичної психології» – це наукове періодичне видання Житомирського державного університету імені Івана Франка, яке засноване 2023 року з метою популяризації наукових знань у сфері теоретичної та практичної психології.

Суб'єкт у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 869 від 15.09.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4)

Спеціальність: 053 - Психологія

Періодичність видання: 2 рази на рік

ISSN 2786-9296 (Print), 2786-930X (Online)

Мови публікацій: українська, англійська, польська.

Журнал містить рубрики, які дозволяють усебічно охопити проблематику сучасної психології та дотичних до неї суспільних наук. Вітаються матеріали дискусійного, науково-евристичного та теоретичного характеру, які виконані за високими академічними стандартами й водночас розраховані на широке коло читачів. Одним із завдань видання є формування психологічної культури населення України, заохочення до рефлексії та самопізнання.

У публікаціях розглядаються питання сучасної психологічної науки. Пріоритетного значення набувають статті дослідницького характеру: наукові пілотажні дослідження, повторні та експериментальні дослідження. Публікації теоретичного характеру мають стосуватися опису авторських концепцій та аналітичних оглядів (review). Тематика журналу може стосуватися загальної психології, історії психології, соціальної психології, вікової тапедагогічної психології, експериментальної психології, психології особистості, військової психології, психометрики.