Умови публікації

Для опублікування статті у виданні «Журнал соціальної та практичної психології» необхідно:

1. Заповнити довідку про автора;

2. На електронну адресу psy@univ.zhitomir.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором підтвердження рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації (автори отримують електронною поштою реквізити для сплати публікаційного внеску).