Мета та завдання

«Журнал соціальної та практичної психології» започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі психологічних наук та інтеграції їх у світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Завданнями видання «Журнал соціальної та практичної психології» є:

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот;

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування під час оцінювання результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, під час оцінювання проєктів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.