Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Мазяр Олег Васильович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2718-9053 

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ 

Кириченко Віктор Васильович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5210-6304

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Аврамчук Олександр Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри клінічної психології факультету наук про здоров’я Українського Католицького Університету (Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8512-7817

Горбунова Вікторія Валеріївна – доктор психологічних наук, доцент, стипендіатка програми Марії Складовської-Кюрі, дослідниця Факультету гуманітарних, освітніх та соціальних наук Університету Люксембургу (Люксембург)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9106-3589

Климчук Віталій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, дослідник Центру досліджень дітей та молоді Департаменту соціальних наук Факультету гуманітарних, освітніх та соціальних наук Університету Люксембургу (Люксембург)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7898-5530

Костюченко Олена Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Київського національного університету культури і мистецтв (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7853-2670

Моляко Валентин Олексійович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9109-2112 

Наконечна Марія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2437-0853

Савченко Олена Вячеславівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7069-7419

Степанюк Інна Андріївна – доктор філософії з спеціальної освіти, професор (асистент), Факультет Освіти, Університет Саймона Фрейзера (Канада)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4258-8407

Третяк Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1860-1440

Шепельова Марія Володимирівна – кандидат психологічних наук, в. о. завідувача лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3293-4997