ЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Лариса Борисенко
  • Лариса Корват

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-2023-2-1

Ключові слова:

емоційний інтелект, структура емоційного інтелекту, самоефективність особистості, прояви самоефективності, взаємозв’язок особливостей ЕІ та самоефективності особистості

Анотація

У статті розкриваються результати емпіричного дослідження взаємозв’язку особливостей емоційного інтелекту та самоефективності особистості. Проаналізовано окремі підходи до вивчення емоційного інтелекту, самоефективності та взаємозв’язку цих феноменів в українській та зарубіжній психологічній літературі. Емоційний інтелект розглядається як здатність людини усвідомлювати емоції – власні та інших людей, контролювати їх і діяти згідно з рівнем усвідомленості та контрольованості емоцій для досягнення певної мети. Самоефективність особистості аналізується як оцінка власної ефективності у конкретній діяльності, почуття особистої компетентності, які суттєво впливають та визначають форми поведінки, мотивацію, виникнення емоцій, які сприяють або перешкоджають успішності діяльності. Метою статті є розкриття та інтерпретація результатів емпіричного дослідження проявів емоційного інтелекту та самоефективності досліджуваних, пошук взаємозв’язків між досліджуваними явищами та їхніх особливостей. Дослідження виконано з використанням методики діагностики емоційного інтелекту (Н. Холл) і «Шкали самоефективності» (Р. Шварцер, М. Єрусалем). Вибірку склали 50 осіб віком 18-20 років. Отримані результати можуть бути використані у практичній психології при прогнозуванні особливостей поведінки особистості, при необхідності розуміння та корекції поведінкових патернів, при проектуванні тренінгових програм розвитку емоційного інтелекту та самоефективності особистості з метою оптимізації тренінгового процесу. Висновки. Виявлено значущі позитивні взаємозв’язки між показниками емоційного інтелекту «емоційна обізнаність», «управління власними емоціями», «інтегральний показник» та самоефективністю особистості. Наявність значущих взаємозв’язків між показниками ЕІ та самоефективності дозволяють припустити, що можна розробляти комплексні програми розвитку ЕІ та самоефективності з урахуванням змістової інтерпретації виявлених зв’язків.

Посилання

Заячук О. В. Вивчення та розвиток особливостей навчальної та соціальної самоефективності учнів старшої школи в освітньому просторі НУШ. URL: https://naurok.com.ua/psihologo-pedagogichniy-seminar-vivchennyata-rozvitok-osoblivostey-navchalno-ta-socialno-samoefektivnosti-294905.html.

Кас’янова С. Б. Роль емоційного інтелекту в розвитку самоефективності. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 6, Т. 1. С. 55–59. DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-1.12.

Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія. Київ : Міленіум, 2004. 265 с.

Миронюк Є. В. Визначення та історія його розвитку поняття «соціальний інтелект» у психологічній науці. Зб. наук. пр. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010. № 7(9). С. 452–461. URL: https://ap.uu.edu.ua/article/356.

Черножук Ю. Особливості самоефективності осіб з різним типом емоційності. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2017. № 2(18). С. 205–209. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-18-2017-39.pdf.

Шапошник-Домінська Д. О. Психологічні особливості розвитку самоефективності особистості : дис. на здоб. наук. ступ. к. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2015. 193 с.

Bandura A. Social learning theory. Englewood Cliffs. New York : Prentice-Hall, 1977. 247 р.

Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence. In P. Fernández-Berrocal and N. Extremera (Guest Ed.), Special Issue on Emotional Intelligence. Psicothema. 2005. Vol. 17. URL: https://www.researchgate.net/publication/6509274_The_BarOn_Model_of_Emotional-Social_Intelligence.

Golman D. Emotional intelligence. A Bantam Book. New York, 2006. 386 р. URL: https://asantelim.files.wordpress.com/2018/05/daniel-goleman-emotional-intelligence.pdf.

Hall N. Emotional intelligence: a primer. Positive Psychology News (November 10, 2007). URL: https://positivepsychologynews.com/news/nicholas-hall/20071110481.

Mayer J. D., Caruso D. R., Salovey P. The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates. Emotion Review. 2016. Vol. 8(4), Р. 290–300. URL: https://doi.org/10.1177/1754073916639667.

Payne W. L. A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence; Self-Integration; Relating to Fear, Pain and Desire. Doctoral Dissertation, Cincinnati, OH: The Union Institute, 1985.

Salovey P., Mayer J. D. Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality. 1990. Vol. 9(3). P. 185–211. URL: https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ