ПРОЯВИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ СТУДЕНТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • Валентин Моляко
  • Марія Шепельова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-2023-2-4

Ключові слова:

творче мислення, невизначеність, перцептивно-мисленнєва стратегія, сприймання, розуміння, студенти, контент-аналіз

Анотація

Стаття присвячена виявленню проявів застосування перецептивно-мисленнєвих стратегій аналогізування, комбінування, реконструювання та універсальної стратегії при розв’язанні студентами експериментальних ситуацій з високим ступенем невизначеності. З цією метою проведено експериментальне дослідження серед студентів І–VI курсів спеціальності «Психологія» та студентів ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського протягом 2022/2023 навчального року (n=106). Здійснено контент-аналіз розв’язання студентами експериментальної задачі, формулювання умови якої характеризується наявністю парадоксальних дій головного учасника, причини яких необхідно пояснити. Контент-аналіз відповідей студентів дозволив виявити прояви застосування студентами основних перцептивно-мисленнєвих стратегій. Встановлено, що: 1) перцептивно-мисленнєву стратегію аналогізування застосовує більшість досліджуваних – 67%; 2) перцептивно-мисленнєву стратегію комбінування – 25% студентів; 3) перцептивно-мисленнєву стратегію реконструювання – 39% студентів; 4) прояви застосування студентами універсальної перцептивно-мисленнєвої стратегії виявлено у 13% досліджуваних. Здійснено розподіл змісту відповідей за ступенем оригінальності. За формою відповідей виявлено: 1) прості констатації, без роз’яснення – 61%; 2) містять опис ситуації – 12%; 3) мають роз’яснення мотивів вчинку крадія – 18%; 4) містять і опис ситуації, і роз’яснення – 17%; сформульовано висновок – 1%. Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що більшість студентів нашої вибірки виявляють початковий, елементарний рівень творчого мислення, застосовуючи перцептивно-мисленнєву стратегію аналогізування, даючи відповіді у форми простих констатацій, без опису і роз’яснення, що вказує на необхідність розробки і впровадження психолого-педагогічних засобів для розвитку творчого мислення студентів ЗВО.

Посилання

Моляко В. О. Методологічні та теоретичні проблеми дослідження творчої діяльності. Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / за заг. ред. В. О. Моляко. Київ, 2008. С. 7–53.

Моляко В. О. Творча конструктологія (пролегомени). Київ : Освіта України, 2007. 368 с.

Моляко В. О., Третяк Т. М., Ваганова Н. А., Шепельова М. В. Розуміння нової інформації як процес розв’язування задач. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2020. Т. 31(70), № 4. C. 42–50. DOI: https://doi.org/10.32838/2709-3093/2020.4/06

Моляко В. О., Шепельова М. В., Третяк Т. М. Творче мислення особистості у процесі розв’язування задач. Габітус. 2023. Вип. 51. C. 59–63. DOI https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.1/28

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності : монографія / В. О. Моляко, Ю. А. Гулько, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко. Київ, 2018. 194 с.

Подшивайлова Л. І., Шепельова М. В. Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. Т ХІІ. Психологія творчості. Вип. 23. С. 263–277.

Функціонування творчого мислення в інформаційно-віртуальному просторі суб'єкта : монографія / В. О. Моляко, Ю. А. Гулько, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко. Київ : 2021. 165 с.

Шепельова М. В. Вплив суб’єктивних орієнтирів на розуміння студентами невизначених ситуацій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2023. Т. 34(73), № 1. С. 172–177.

Шепельова М. В. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій у художній діяльності студентів. Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності : монографія / В. О. Моляко, Ю. А. Гулько, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко. Київ, 2018. С. 106–123.

Шепельова М. В. Прояви творчості у розумінні студентами невизначених ситуацій. Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності: матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 травня 2023 року. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023. С. 123–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ