ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.7

Ключові слова:

ґрунтова волога, пшениця озима, ґрунт, вологозабезпеченість, продуктивна волога

Анотація

Наведено результати спостережень за вологозабезпеченістю посівів пшениці озимої в період з 2016 по 2021 роки у зоні Лісостепу. Детальний аналіз відображає непостійність вологозабезпечення протягом року та вплив аномальних погодних умов на розвиток культури. Спостереження свідчать про важливість регулярного моніторингу вологості ґрунту для прогнозування врожаю та розробки стратегій управління землекористуванням. У ході проведення досліджень виявлено значні коливання вологозабезпеченості посівів пшениці озимої, на різних етапах вегетації. Зокрема, зазначається важливість врахування погодних аспектів та оптимізації землекористування для досягнення стійкого та високого врожаю пшениці озимої. Детально розглядається вплив погодних умов на вологозабезпеченість та розвиток посівів. Зокрема, вказується на важливість м’якої зими, яка сприяє стійкому росту культури. Також враховується аномальна погода, зокрема посуха та надмірні опади, які можуть вплинути на урожайність. Проведені нами дослідження підкреслюють важливість систематичного вимірювання вологозабезпеченості для ефективного прогнозування врожаю та розробки стратегій управління землекористуванням в умовах мінливого клімату. Отримані дані можуть бути корисні для аграрних підприємств та організацій, які прагнуть оптимізувати процеси вирощування пшениці озимої та підвищити стійкість врожаю до екстремальних погодних умов. Доведено, що варто враховувати велику залежність вологозабезпеченості пшениці озимої від природних факторів. Управління водним режимом ґрунту та використання оптимальних агротехнічних стратегій сприяє стабільності вирощування культури в умовах змін клімату.

Посилання

Браженко І.П., Ганчур В.В., Черкізов І.О. Час відновлення весняної вегетації, погодні умови, продуктивність озимої пшениці. Бюл. ІЗГ УААН. 2006. С. 73–79.

Гирка А.Д., Тарасенко О.А., Кротніков І.В., Бойко О.В. Особливості ростових процесів рослин озимої пшениці в осінній період вегетації залежно від строків сівби. Бюлетень ІЗГ УААН. 2009. С. 20–24.

Дрига В.В. Вологість ґрунту залежно від застосування абсорбенту за вирощування міскантусу гігантського. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №1. С. 9–14.

Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство : підручник за ред. М.С. Кравченка. Київ : Либідь, 2002. 496 с.

Матюха Л.П., Ткаліч Ю.І. Захист озимої пшениці від бур’янів з урахуванням фітoенергетичного балансу агрофітоценозів. Бюл. ІЗГ УААН. 2008. № 35. С. 22–27.

Система ведення сільського господарства Дніпропетровської області. Під. ред. О.А. Любовича. Дніпропетровськ, 2005. 432 с.

Стратієвський Д.А. Пшениця як культура. Захист від посіву до збирання врожаю. Рекл. просп. ТОВ «Байєр». 2010. 70 с.

Стрельникова М.М. Вплив умов вирощування на якість зерна озимої пшениці. В кн.: Озима пшениця. Київ : Урожай, 1969. С. 321–330.

Стрельченко В.П. Методичні поради по освоєнню ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Волинського Полісся. Луцьк, 1990. 27 с.

Федорова Н.А. Зимостійкість і врожайність озимої пшениці. Київ : Урожай, 1972. 259 с.

Чепур С.С. Біометрія: Методичний посібник. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. 40 с.

Шевченко М.С., Десятник Л.М., Швець Н.В., Шевченко С.М. Методика визначення вологості ґрунту: класичні помилки і об’єктивні фізичні параметри. Зернові культури. 2018. Т. 2. № 2. С. 309–313. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0041.

Ярчук І.І., Геллер О.Й. Шляхи підвищення адаптації рослин озимої пшениці до несприятливих умов зимівлі. Таврійський науковий вісник. 2007. № 52. https://doi.org/10.31395/2310-0478-2019-1-9-14. С. 119–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27