Головна

Назва журналу: Український журнал природничих наук

Засновник: Житомирський державний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 2022

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (Рішення № 540 від 20.07.23 р.).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 491 від 27.04.2023 року (додаток 3)

Спеціальності: 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 106 Географія, 201 Агрономія; (галузі науки: біологічні, хімічні, географічні, сільськогосподарські)

ISSN (Print) 2786-6335, ISSN (Online) 2786-6343

Галузі та проблематика: наукові дослідження з біологічних, аграрних і природничих наук (географія, екологія, хімія)

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мови публікацій: українська, англійська.

 

Рубрики журналу:

1. Біологічні науки

2. Аграрні науки

3. Екологія, раціональне природокористування та екологічна безпека

4. Географічні науки

5. Хімічні науки

6. Події наукового життя: хроніка і інформація, рецензії.