ВПЛИВ IPS ACUMINATUS GYLL., IPS SEXDENTATUS BOERN. НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ЯЛІВЩИНА» (М. ЧЕРНІГІВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.15

Ключові слова:

Чернігівське Полісся, регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», соснові насадження, Ips acuminatus, I. sexdentatus, феромонний моніторинг

Анотація

Лісові екосистеми природо-заповідних об’єктів у межах урботериторій є недостатньо вивченими в сучасній природоохоронній науці й потребують подальших досліджень. Соснові насадження міських зелених зон є найбільш важливим і дієвим засобом у формуванні мікроклімату, а також виступають екологічно стабілізуючим чинником територіального середовища. Масове розмноження й розповсюдження на значні території стовбурових шкідників на деревах Pinus sylvestris L. під впливом комплексу екологічних факторів, є одним із значних, що порушують структуру лісових екосистем та сприяють подальшій їх руйнації і зміні видового складу деревостанів. Нами встановлено, що у всиханні соснових насаджень у межах Чернігівського Полісся, а саме на території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» (далі – парк) відіграють провідну роль шкідники родини Ipidae. Вони заселяють ослаблені дерева, унаслідок природно-кліматичних змін і надмірного антропогенного навантаження. У межах парку дерева Pinus sylvestris зростають у значно змінених, сильно антропогенізованих лісорослинних умовах, про що свідчить аналіз комплексу характеристик місцезростань й фактичного стану рослинності в цілому. Під час обстеження нами було визначено ділянки в парку, які пошкодженні Ips acuminatus, I. sexdentatus, що викликало поступову деградацію соснових насаджень й формування сухостою. На підставі проведених власних моніторингових досліджень та аналізу, уперше показано результати практичного застосування комплексних технологічних, біотехнічних і природоохоронних заходів боротьби зі стовбуровими шкідниками соснових насаджень на природно-заповідних територіях у межах міських систем. Нами доведено, що для збереження екологічної стійкості соснових угруповань території Чернігівського Полісся, зокрема і парку «Ялівщина» (м. Чернігів) та зменшення негативного впливу комах-ксилофагів, необхідно запроєктувати й використовувати профілактичні й біологічні методи боротьби з стовбуровими шкідниками.

Посилання

Андрєєва О. Стовбурові шкідники в осередках всихання соснових насаджень ДП «Житомирське ЛГ» Житомирської обл. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2016. № 1-2. С. 7–12.

Висновок за результатами лісопатологічного обстеження насаджень. Харків, 2018. 10 с.

[Електронний ресурс]. URL: https://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/07/docs/Обстеження_ВК_РЛП_Ялівщина_м._Чернігів_12-14_06_2018..pdf (дата звернення: 14.10.2023).

Грезе В. Про вплив первинних шкідників на ріст дерев. Охорона лісу. Київ, Полтава, 1936. Т. 14. С. 35–52.

Дядечко М. Основи біологічного методу захисту рослин. Київ : Урожай, 1990. 272 с.

Жежкун А., Порохняч І. Особливості всихання соснових деревостанів Чернігівської області. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення : Матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Київ. 2019. С. 115–117.

Завада М., Гузій А., Білокінь М. Лісова ентомологія : навч. посіб. Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. 404 с.

Карпенко Ю., Свердлов В., Потоцька С. Флористико-ценотичні особливості території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. 6-те вид. Київ, 2022. С. 38–44.

Мороз В., Никитюк Ю. Зниження вуглецепоглинальної здатності деревостанів Житомирського Полісся через загибель соснових насаджень. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Меліорація і водне господарство». 2020. № 1. С. 112–121. https://doi.org/10.31073/mivg202001-216.

Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся / В. Бородавка та ін. Наук. вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Лісівництво та декоративне садівництво. 2016. № 238. С. 102–118.

Порохняч І. Особливості поширення верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся. Forestry and Forest Melioration. 2018. № 133. С. 136–141. https://doi.org/10.33220/1026-3365.133.2018.136.

Про затвердження Санітарних правил в лісах України. Офіційний вебпортал парламенту України. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п (дата звернення: 18.10.2023).

Meshkova V., Borysenko O. Prediction for bark beetles caused desiccation of pine stands. Forestry and Forest Melioration. 2018. No. 132. P. 155–161. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.155.

Pernek M., Kovač M., Lacković N. Testiranje biološke učinkovitosti feromona i klopki za ulov mediteranskog potkornjaka Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae). Šumarski list. 2020. Vol. 144, no. 7-8. P. 350. https://doi.org/10.31298/sl.144.7-8.1.

Scots pine (Pinus sylvestris L.) mortality is explained by the climatic suitability of both host tree and bark beetle populations / L. Jaime et al. Forest Ecology and Management. 2019. Vol. 448. P. 119–129. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.070.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27