ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІСКОВИКІВ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ФЛОРУ ТА ФАУНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.6

Ключові слова:

Шевченківське родовище пісковиків, кар’єр, видове різноманіття, рослинний склад, сукцесійні перетворення, адвентивні види, агресивні види

Анотація

В статті наведені особливості впливу планової діяльності Шевченківського родовища пісковиків Калуського району Івано-Франківської області на флору та фауну. Видобуток каменю пісковика здійснюється відкритим (кар’єрним) способом. Це негативно позначається на стані біологічного різноманіття безпосередньо як ділянки, на якій видобувають камінь, так і ділянки, що безпосередньо прилягає до неї в межах санітарно-захисної зони (СЗЗ). Встановлено, що біологічно чи екологічно цінні види замінюються видами більш стійкими, як правило, рудеральними, адвентивними, а іноді навіть агресивними, що не тільки не мають ніякої цінності, а й витісняють місцеві види. Шевченківське родовище існує ще з 1975 року, і являє собою ділянку, на якій вже здійснювалась виробнича діяльність. Нинішня проєктна ділянка, що відводиться під видобуток пісковика, є вже гірничо освоєною, знаходиться в межах трансформованих угруповань, в яких переважають синантропні види (адвентофіти та антропофіти). На окремих ділянках виявлені угруповання, що утворилися за участю заносних рослин, аналоги яких відсутні серед природної рослинності Прикарпаття. Типовим представником такої флори є розрив-трава залозиста (Impatiens glandulifera L.) та розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens parviflora DC). Навколо кар’єру Шевченківського родовища та в межах проєктної ділянки, відведеної під видобуток пісковика, найпоширенішими є такі види, як тонкопромінник однорічний (Phalacroloma annuum (L.) Dumort.), золотушник звичайний (Solidago virgaurea L.), полин гіркий (Artemisia absinthium L.), паслін чорний (Solanum nigrum L.), конюшина рівнинна (Trifolium campestre Schreb.), конюшина польова або котики (T. arvense L.), конюшина альпійська (T. alpestre L.).

Посилання

Атлас міграцій птахів України [Електронний ресурс]. URL: http://mail.izan.kiev.ua/atlas%20of%20bird%20migration-ua-2016.pdf (дата звернення 01.10.2023).

Барановський В.А. Україна. Еколого-географічний атлас України : атлас-монографія. Київ : Варта, 2006. 220 с.

Визначник рослин України: учбовий посібник / А. І. Барбарич, Є. М. Брадіс, О. Д. Вісюлін та ін.; відп. ред. Д.К. Зеров. Вид. 2-ге, випр. і допов. Київ : Урожай, 1965. 875 с.

ДСТУ Б EN 1469: 2007. Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги. [Чинний від 2008-10-01]. Київ : Мін-во регіонального розвитку та будівництва України, 2008. (Інформація та документація) [Електронний ресурс]. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=24652 (дата звернення 01.10.2023). Зелена книга України / під заг. ред. Я. П. Дідуха. Київ : Альтерпрес, 2009. 448 с.

Корисні копалини Івано-Франківської області [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 16.10.2023).

Михайловський Л.В. Макроміцети Полісся України: визначник. Івано-Франківськ, 2010. 652 с.

Орлов О.О. Рідкісні та зникаючі види судинних рослин Житомирської області. Житомир : Волинь, 2005. 296 с.

Перелік видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ) : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 року № 111 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-21 (дата звернення 15.10.2023).

Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ): Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19 січня 2021 року № 29 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21 (дата звернення 19.10.2023).

Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23.05.2017 р. № 2059–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 29, ст. 315 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 23.10.2023).

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області в 2021 році [Електронний ресурс]. URL: https://mepr.gov.ua (дата звернення 20.10.2023). Смарагдова мережа в Україні [Електронний ресурс]. URL: https://sfmu.org.ua/smaragdovamerezha-v-ukrayini (дата звернення 21.10.2023).

Cезонні міграції птахів (карта) / О. Бобко та ін. [Електронний ресурс]. URL: http://pernatidruzi.org.ua/karta_sezonnykh_mihratsiy_ptakhiv.html (дата звернення 11.10.2023).

Aagaard P., Jahren J.S., Harstad A.O., Nilsen O. Formation of grain-coating chlorite in sandstones. Laboratory synthesized vs. natural occurrences. Clay Minerals. 2020. 35(1) P. 261–261. https://doi.org/10.1180/000985500546639.

Brenchley P.J., Newall, G., Stanistreet, I.G. A storm surge origin for sandstone beds in an epicontinental platform sequence, Ordovician, Norway. Sedim. Geol. 1979. 22. P. 185–217 https://doi.org/10.1016/0037-0738(79)90052-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27