ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: КЕЙС ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.4

Ключові слова:

кліматичні зміни, агротехнічні та економічні чинники, продуктивність сільськогосподарських культур, канонічний аналіз, Чернігівська область

Анотація

Кліматичні зміни є вагомим чинником впливу на продуктивність сільськогосподарських культур. Об’єктивна оцінка цього впливу є складним завданням, вона важлива для продовольчої безпеки та ефективного використання аграрного потенціалу регіону. Це спонукало провести дослідження, аби виявити реальний вплив кліматичних тренд ів на продуктивність сільсько- господарських культур Чернігівської області. Дослідження базувалося на показниках динаміки врожайності п’яти сільськогосподарських культур, двох кліматичних і п’яти агротехнічно-економічних показників Чернігівської області за 2001–2020 роки. Цей період характеризувався значними змінами кліматичних характеристик, а його тривалість є достатньою для об’єктивного наукового аналізу. Вплив кліматичного чинника на варіац ію продуктивності сільськогосподарських культур оцінювався на основі використання каноніч ного аналізу. Його результати вказують на те, що внесок кліматичного чинника у флуктуацію врожайності основних сільськогосподарських культур Чернігівської області становить 3 0%. З-поміж кліматичних характеристик найбільший вплив на урожайність мав термічний реж им, особливо впродовж 2011–2020 років. З’ясувалося, що майже 70% варіації врожайності п’яти аг рарних культур області детермінують агротехнічно-економічні чинники. Це вказує на ймові рність завищеної оцінки внеску кліматичних показників у тих випадках, коли роль інших чинників ігнорується. Водночас отримані результати не спростовують усталене тверд женням про зростальний вплив кліматичних трендів на продуктивність сільськогосподарських культур. У Чернігівській області це проявилося у просторовій експансії низки ліквідних сільськогосподарських культур на півночі регіону, у значному зростанні валових зборів цих культур. Кліматичні зміни 2001–2020 років посилили природні конкурентні переваги Чернігівської області на ринку виробників аграрної продукції. Оцінка впливу кліматичного чинника на врожайність сільсь когосподарських культур регіону, яка вперше проведена на основі використання канонічного а налізу, може стати підґрунтям для перегляду системи землеробства задля більш ефективного використання аграрного потенціалу Чернігівської області.

Посилання

Балабух В.О. Вплив зміни клімату на формування урожайності кукурудзи в агрокліматичних зонах України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. №3 (54). С. 103–104.

Балабух В.О., Однолєток Л.П., Кривошеїн О.О. Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у період вегетаційного циклу. Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. 2017. №3 (46). С. 72–85.

Барановський М.О., Глушко Д.О. Територіальна трансформація в сільському господарстві Чернігівської області в умовах кліматичних змін: кейс кукурудзи та соняшнику. Вісник Харківського національного університету імен В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2023. №58. С. 134–142. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-11.

Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні. Економіка України. 2016. №6 (655). С. 68–75.

Грицюк П.М., Бабич Т.Ю., Красько Б.В. Класифікаційні методи прогнозування врожайності. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки», 2022. №3 (309). С. 209–216. https://doi.org/10.31891/2307-5732-2022-309-3-209-216.

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. URL: https://apk.cg.gov.ua/index.php?id=384735&tp=0 (дата звернення 22.05.2023)

Кривошеїн О.О., Однолєток Л.П., Дзюба Л.П. Оцінка погодних умов та організаційно-технологічних заходів на урожайність озимої пшениці за кліматичним потенціалом. Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. №269. С. 151–158.

Мамчич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М., Шпортюк В.Г. Статистичний аналіз даних з пакетом Statistica. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2006. 208 с.

Мюллер Д., Юнгандреас А., Кох Ф., Шірхорн Ф. Вплив кліматичних змін на виробництво пшениці в Україні. Київ, 2016. [Електронний ресурс]. https://apd-ukraine.de/images/2016/02-2016/APD_APR_02-2016_impact_on_wheat_ukr_fin.pdf (дата звернення 11.06.2023)

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Агрокліматичні аспекти продуктивності соняшника Одещини в умовах потепління клімату. Екологічні науки, 2022. №5 (44). С. 249–254. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.5-44.38.

Польовий А.М., Костюкевич Т.К., Толмачова А.В., Жигайло О.Л. Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в західному Лісостепу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2021. №1. С. 29–36. https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-1(109)-4.

Польовий В.М., Лукащук Л.Я., Лук’яник М.М. Вплив змін клімату на розвиток рослинництва в умовах Західного регіону. Вісник аграрної науки. 2019. №9 (798). С. 29-34. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201909-04.

Ромащенко М.І., Гусєв Ю.В., Шатковський А.П., Сайдак Р.В., Яцюк М.В., Шевчук А.М., Матяш Т.В. Вплив сучасних кліматичних змін на водні ресурси та сільськогосподарське виробництво. Меліорація і водне господарство. 2020. №1. С. 5-22. https://doi.org/10.31073/mivg202001-235.

Семенова І.Г., Польовий А.М. Прогностичний розподіл посух теплого сезону по території України в 2021–2050 рр. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Геологія. Географія. Екологія». 2020. №53. С. 169–179. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-13.

Сільське господарство Чернігівщини за 2000–2020 роки. Статистичний збірник. Чернігів, 2021. 89 c.

Guntukuka R. Assessing the impact of climate change on Indian agriculture: Evidence from major crop yields. Jornal of Public Affairs, 2020. https://doi.org/10.1002/pa.2040.

Hail K., Lehner A. & Schmidhalter U. Influence of climate conditions on the temporal development of wheat yields in a long-term experiment in an area with pleistocene loess” Climate 8, 2020. №. 9: 100. https://doi.org/10.3390/cli8090100.

Hansen J.E., Makito Sato M., Simons L., Nazarenko L., Sangha I., Kharecha P., Zachos J., Schuckmann K., Loeb N.G., Osman M.B., Jin Q., Tselioudis G., Jeong E., Lacis A., Russell R., Cao J. & li J. Global warming in the pipeline. Oxford Open Climate Change, 2023, Vol. 3. № 1. P. 1–17. https://doi.org/10.1093/oxfclm/kgad008.

Kukal M.S. & Irmark S. Climate-Driven Crop Yield and Yield Variability and Climate Change Impacts on the U.S. Great plains agricultural production. Biological systems engineering: papers and publications. 2018. 524. [Electronic resource] URL;https://digitalcommons.unl.edu/biosysengfacpub/524 (access date 20.05.2023).

Konduri V.S., Vandal N.J., Ganguly S. & Auroop R. Data Science for weather impacts on crop yield. Front. Sustain. Food Syst.. 2020. Vol. 4. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00052/

Wang J., Vanla S.K., Saxena R., Orsad V. & Raghavan V. Effect of Climate Change on the Yield of Cereal Crops: A Review. Climate, 2018. Vol. 6. № 2. 41 р. https://doi.org/10.3390/cli6020041.

Wu J.-Z., Zhang J., Zhang-ming G., Li-wei X., Shu-qing H., Chen S., Kong F. Impact of climate change on maize yield in China from 1979 to 2016. Journal of Integrative Agriculture, 2021. Vol. 20. № 1. P. 289–299. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63244-0.

Yang B., Wu S. & Yan Z. Effects of Climate Change on Corn Yields: Spatiotemporal Evidence from Geographically and Temporally Weighted Regression Model. International journal of Geo-information. 2022. № 11 (8). 433. https://doi.org/10.3390/ijgi11080433.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27