ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ВКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ BUXUS SEMPERVIRENS L.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.2

Ключові слова:

стимулятори росту, Buxus sempervirens L., гетероауксин, LED-лазери, лазерне опромінення

Анотація

Для створення ландшафтних композицій різних об’єктів широко використовують Buxus sempervirens L., так як цей вид добре піддається стрижці, є тіньовитривалим та морозостійким. Найефективнішим та найпоширенішим методом розмноження Buxus sempervirens L. є вегетативний. Важливими є дослідження саме біологічних особливостей вегетативного розмноження досліджуваного виду, в тому числі з використанням фітогормонів та LED-лазерного опромінення, що надає можливість отримати якісний та стійкий посадковий матеріал. Використання лазерного опромінення є більш екологічно безпечним та економічно вигідним методом стимуляції росту, на відміну від використання фітогормонів. У статті наведені результати впливу стимуляторів росту та лазерного опромінення на ростові процеси та вкорінення живців Buxus sempervirens L. Метою роботи було експериментально перевірити і порівняти вплив стимуляторів росту та лазерного опромінення на живці Buxus sempervirens L. Досліджено позитивний ефект вкорінення живців в результаті дії лазерного опромінення та стимуляторів росту, а також наведена оцінка ефективності використання фітогормональних препаратів та LED-лазерного опромінення. В ході експерименту визначено вплив стимуляторів росту на вкорінення живців Buxus sempervirens L. Так, живці, оброблені «Гетероауксином», мали високий ступінь вкорінення, рівномірно розвинуту та розгалужену кореневу систему. На живцях, які не обробляли стимуляторами росту, утворення коренів не спостерігалось. За результатами опромінення живців, позитивний вплив спостерігали за комплексного опромінення червоним та синім лазерами з найбільшою тривалістю опромінення. Комплексне опромінення з меншою тривалістю або опромінення одною лазерною системою дав середній показник коренеутворення. Тобто, опромінення світлодіодними лазерами та обробка стимуляторами росту живців Buxus sempervirens перед висадкою в ґрунт позитивно впливає на їх вкорінення. Отже, отримані дані дослідницької роботи рекомендується використовувати для отримання високоякісного садивного матеріалу Buxus sempervirens L. з подальшим використанням у декоративному садівництві.

Посилання

Жемчужин В.Ю., Ярощук Р.А. Особливості вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens L.). Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2014. Вип. 3 (27). С. 82–85.

Калініченко О.А. Декоративна дендрологія : навч. посібник. Київ : Вища шк., 2003. 199 с.

Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Методичні рекомендації з розмноження деревних декоративних рослин Ботанічного саду НУБіП України. Київ, 2008. С. 21–22.

Машевська А.С., Єремчук Т.М. Особливості розмноження Вuxus sempervirens L. в умовах закритого грунту. Актуальні проблеми фундаментальних наук: матеріали I Міжнар. наук. конф. присвячено 75 річчю проф. Олексюка І.Д. Луцьк : Вежа-Друк – 2015. С. 352–354.

Машеська А. Єремчук Т. Біологічні основи розмноження самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens L. в умовах закритого ґрунту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. Вип. 2. С. 33–38.

Олійник Д.О. Самшит вічнозелений: досвід і перспективи використання в озелененні. Молодь – аграрній науці і виробництву. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти. Білоцерківський НАУ, 2022. С. 44–46.

Пінчук А.П., Косенко Ю.І. Використання стимуляторів росту для активації укорінення здерев’янілих живців декоративних листяних кущів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2015. Вип. 229. С. 95–100.

Приседський Ю.Г., Гутянська С.С. Вплив лазерного опромінення насіння на ростові процеси та вміст пігментів у проростках олійних культур. Наукові доповіді НУБІП України. 2017. № 2 (66). С. 10–12.

Приседський Ю.Г. Пакет програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів : навчальний посібник. Донецьк : ДонНУ, 2005. 75 с.

Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens L. в умовах закритого ґрунту. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, Т. 28, № 7. С. 57–59.

Токмань В.С., Черв’яцов А.О. Особливості вегетативного розмноження Вuxus sempervirens L. в умовах Сумського НАУ. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2014. Вип. 9 (28). С. 6–10.

Abou-Dahab M. Abou-Dahab, Tarek A. Mohammed, Amaal A. Heikal, Lobna S. Taha, Ahmed M. M. Gabr, Sami A. Metwally, Awatef I. R. Ali. In vitro laser radiation induces mutation and growth in Eustoma grandiflorum plant. Bulletin of the National Research Centre. 2019. P. 1–13.

Hanna S, Babelewski P. The influence of laser beam and auxins on rooting of leather leaf viburnum (Viburnum rhytidophyllum Hemsl). Cutting. Journal of Horticultural Research. 2014. 22(1). P. 63–66.

Kew Science. Plants of the world online. [Electronic resource] URL: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:15130-1/general-information (дата звернення 01.07.2023).

Leandro Marcolino Vieira, Silvano Kruchelski, Erik Nunes Gomes, Katia Christina Zuffellato-Ribas. Indolebutyric acid on boxwood propagation by stem cuttings. Ornam. Hortic. V. 24, №. 4, 2018. 347–352.

Prysedskyi Yu and Lahunova A. Combination Laser Irradiation Effect on Growth Parameters and Chlorophyll Content of Selected Poaceae Plants. Modern Concepts & Developments in Agronomy 11(5).2022. Р. 1142–1146.

Prysedskyi Yu, Kozlova M. Effect of laser irradiation of seeds on growth parameters of Dracocephalum moldavica L. IOSR Journal of Pharmacy And Biological Sciences. 2021. 16 (6 SER II). P. 48–52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27