АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ САНАТОРІЮ «КВІТКА ПОЛОНИНИ» (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.11

Ключові слова:

види, дендрофлора, інвентаризація, інтродуцент, культивар, таксономічний і флористичний аналіз, типи ландшафту, стан насаджень

Анотація

Парки відіграють суттєву роль у формуванні оптимального життєвого середовища, а в межах санаторно-курортних закладів підвищують лікувально-оздоровчі функції. Санаторій “Квітка полонини” було створено у 1965 році. Досліджень стану та складу деревно-чагарникових порід у зелених насадженнях парку в останні десятиліття не проводилось. Такі дослідження вкрай важливі для збереження і, в разі необхідності, розробки рекомендацій щодо відновлення і реконструкції зелених насаджень, які є важливою частиною комфорту, відпочинку та оздоровлення. Метою нашої роботи є встановлення особливостей наявної дендрофлори парку санаторію «Квітка полонини» та оцінка їх сучасного стану. Досліджено таксономічний склад дендрофлори парку та встановлено, що на його території росте 1139 деревних рослин, що об’єднані в два відділи, 39 родин, 76 родів і представлені 136 видами та 31 культиваром. В її складі інтродуценти становлять 68% від усіх видів. Наведено повний список виявлених деревних рослин та назви культиварів. Флористичний аналіз показав переважання видів північно-американського та східно-азійського походження. Встановлено, що дерева і чагарники представлені майже однаковою кількістю, а ліан виявлено всього 4 види. Оцінка якісного стану деревних рослин парку вказує на те, що переважна більшість рослин (1124 екземпляри) знаходиться у доброму стані. Унаслідок обстежень виявлено, що на території парку санаторію «Квітка полонини» сформовані лісопаркові, паркові та пейзажні ландшафти. Неоднозначною структурною категорією парку є несформовані насадження, до яких відноситься 4 % усіх дерев. Наукова новизна отриманих результатів дослідження: вперше проведено комплексний аналіз дендрофлори парку санаторія «Квітка полонини», що дає корисну інформацію для теорії і практики паркобудівництва та навчального процесу, досліджено таксономічний, біоморфологічний та флористичний склад дендрофлори, виявлені типи ландшафтів. Наведено список виявлених видів рослин та культиварів, проаналізовано їх життєвий стан. Практична значущість результатів дослідження: аналіз складу дендрофлори набуде застосування у навчальному процесі; запропоновано заходи з догляду за насадженнями, зокрема заміна окремих рослин, які втратили своє функціональне та декоративне значення, поліпшення ландшафтно-планувальної структури і функціонального зонування території та видалення всіх дерев-продуцентів інвазійного виду Ailanthus altissima.

Посилання

Барбарич А.І. Декоративні рослини. В кн.: Рослинність Закарпатської області УРСР. К., 1954. С. 255–269.

Бесеганич І.В., Гасинець Я.С., Кіш Р.Я., Сойма А.Д., Вакерич М.М. Парки та сквери історичного мікрорайону «Малий Ґалаґов» м. Ужгорода. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2020. №49. С. 7–35.

Бойко Т.О., Дементьєва О.І. Деревна рослинність дендропарку Херсонського державного аграрного університету. Український екологічний журнал 2018. 8 (2). С. 120–127.

Гасинець Я.С., Бесеганич І.В., Кіш Р.Я., Сойма А.Д., Вакерич М.М. Дендрофлора скверу пл. Шандора Петефі м. Ужгорода та її сучасний стан. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2017. №42. 94–105.

Геник Я.В., Дудин Р.Б., Дида А.П., Марутяк С.Б., Каспрук О.І. Систематична структура дендрофлори та санітарний стан паркових насаджень міст Карпатського регіону України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво (Частина І). 2013. 18 (7). С. 42–52.

Денисюк Н.В. Екологічні проблеми озеленення міста Рівне. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів. Мат. V Всеукр. наук.-техн. конф., м. Рубіжне, 22–26 квітня 2019 р. Рубіжне, 2019. С. 61–63.

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України. Київ: Держжитлокомунгосп, 2001. 26 с.

Каспрук О.І. Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01; Львів: Укр. держ. лісотехн. ун-т. 2003. 18 с.

Кохно М.А., Пасічний А.О., Чуприна П.Я., Ципаляк Г.Н. Дерева і кущі міських декоративних насаджень Прикарпаття та Закарпаття. Український ботанічний журнал. 1980. Т. 37, № 2. С. 27–31.

Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С., Колесниченко О.В., Кузнецов С.І. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник. Київ: Вища школа, 2001. 207 с.

Кохно М.А., Пархоменко Л.І. Зарубенко А.У., Вахновська Н.Г., Горелов О.М., Клименко С.В., Собко В.Г., Шумик М.І., Дорошенко О.К., Коршук Т.Г., Музика Г.І., Діденко Т.В., Горб В.К., Косенко І.С., Козлов В.Г., Колесниченко О.М., Сидорук Т.М., Харчишин В.Т. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина І: Довідник. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. 448 с.

Кохно М.А., Трофименко Н.М., Пархоменко, Л.І. та ін. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина ІІ: Довідник. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 716 с.

Крамарець В.О., Кучерявий В.О., Соломаха В.А. Паркова та лісопаркова рослинність міст заходу України. Український ботанічний журнал. 1992. 49 (3). С. 12–20.

Масальський В.П., Кузнєцов С.І. Аборигенна дендрофлора покритонасінних – основа паркобудування в Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. 28 (8). С. 14–18.

Мельник В.Й., Денисюк Н.В. Таксономічна та екологічна структури дендрофлори парків і скверів міста Рівне. В кн.: Наукові розробки України та ЄС у сфері природничих наук. 2020. С. 523–540.

Михайлович Н.В. Структурний аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Чернівецький парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Науковий вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. 2014. № 1. С. 175–180.

Немерцалов В.В., Коломійчук В.П., Васильєва Т.В. Сучасний стан дендрофлори парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк інституту ім. В.П. Філатова». Вісник Одеського національного ун-ту. Біологія. 2021. Т. 26, 1 (48). С. 55–70.

Пацура І.М., Івченко А.І., Янків Ю.Я., Хомюк П.Г., Часковский О.Г., Вицега Р.Р. Дендрофлора парку курорту міста Моршин і перспектива природної динаміки її складу. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. 23 (4). С. 15–24.

Покотилова К. Систематичний та біоморфологічний аналіз дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2018. 8 (381). С. 17–22.

Пономарьова О.А., Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Дендрофлора парку ім. Ю. Гагаріна у Дніпропетровську. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. 24 (1). С. 63ж69.

Роговський С.В. Особливості інтродукційної оптимізації рекреаційного ландшафту на території санаторію «Квітка полонини». Науковий вісник НЛТУ України. 2008. 18 (12). С. 50–60.

Сиплива Н.О. Інвентаризаційні дослідження парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини. Вісник Національного науково-природничого музею. 2014. №12. С. 116–122.

Чуприна П.Я., Гордієнко Г.Г. Поширення інтродукованих голонасінних рослин на Поліссі, в Лісостепу, Прикарпатті та Закарпатті України. В кн.: Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. Київ, 1978. №12. С. 52–61.

Фодор С.С. Акліматизовані деревні та чагарникові породи Закарпаття. В кн.: Охороняймо природу. Ужгород. 1964. С. 75–91.

Фодор С.С., Терлецький В.К., Гладун Я.Д. Екзоти Карпат. Ужгород: Карпати, 1982. 120 с.

Bartha D. An Annotated and Updated Checklist of the Hungarian Dendroflora. Acta Botanica Hungarica. 2021. 63 (3-4). P. 227–284.

Braubach M., Eragov A., Volf T. Effects of urban Green Space on Enviromental Health, Equity and Resilience Nature-based Solutions to Climate Change in Urban Areas. Linkages of science, society and policy. 2017. 237–253.

Dudkiewicz M., Dudkiewicz M., Dabski M., Durlak W. Dendroflora zabytkowego parku w Kijanach. Formatio circumiectus. 2015. №14. Р. 15–25.

Kirk H., Garrad G.E., Croeser T. et al. Building biodiversity into the urban fabric: a case study inapplying Biodiversity Sensitive Urban Design (BSUD) urban foresty and Urban Greening. 2021. 62 p.

Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine (a nomenclatural cheklist). Kiev: M.G. Kholodny Institute of Botany, 1999. 346 p.

Spohnovi M., Spohnovi R. Stromy Evropy. Praga-Plzen. 2013. 303 р.

Tafra D., Pandza M., Milovic M. Woody plants of the Omis. The nature of Croatia. 2012. № 2. Р. 301–334.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27